Szkoła krupierów śródlądowe imperium

By Guest

Animacja współpracy międzysektorowej jest ważnym narzędziem rozwoju terytorialnego. W artykule przedstawiono: autorską koncepcję rozwoju terytorialnego, typologię prorozwojowych narzędzi, którymi dysponuje władza publiczna, oraz określono cele

Zamiast pokolenia JPII ogarniętego miłością bliźniego w wolnej Polsce wykształciliśmy zastępy młodych ludzi z amputowaną świadomością obywatelską i spaczoną historyczną. Szkoła, Kościół, rodzina zdaje się z zadania wychowywania obywatela abdykować. Partie polityczne i internetowe szczujnie podgrzewają agresję”.